2012/Aug/19

สิ่งที่ฉันเขียนเป็นเพียงข่าวความคิดฝากถึงตัวเอง
ฉันขว้างลอยไปกลางอากาศเหมือนบูมเมอแรง
หมุนติ้วตัดอากาศไปในความมืด
เคาะหัวจิงโจ้โชคร้ายจนสิ้นสติ
และแล้วหมุนย้อน วนกลับมาหาฉัน
แต่บูมเมอแรงที่ย้อนกลับมาไม่ใช่อันที่ฉันขว้างออกไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sputnik sweetheart : murakami

Comment

Comment:

Tweet


illman in the old moon
View full profile